Tattooist,with,his,machine,tattooing,on,the,arm,with,the

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo podczas tatuowania

01 lipca, 2021

Wybuch pandemii COVID-19 bezapelacyjnie zmienił życie nas wszystkich. Zmianom uległy nie tylko nasze przyzwyczajenia, ale także przepisy dotyczące standardów higienicznych w każdej branży. Przewrotnie – świat tatuażu był gotowy na pandemię COVID jeszcze zanim ona nastała. Głównie dlatego, że w dobrych studiach od dawna przestrzega się wszystkich procedur, które teraz zostały nazwane obostrzeniami. Dlaczego więc wykonywanie tatuażu podczas pandemii jest bezpieczne? 

Wasze „obostrzenia” to nasza codzienność 😉

shutterstock 2096082766 - - Zajawa Tattoo - Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo podczas tatuowania

W odpowiedzi na sytuację pandemiczną na świecie w wielu gałęziach usług (również w studiach tattoo) odgórnie narzucone zostały szczególne środki bezpieczeństwa, mające minimalizować rozprzestrzenianie się korona-wirusa. Zaleca się używanie jednorazowych komponentów, zabezpieczanie miejsca pracy, używanie jednorazowych rękawiczek, odkażanie sprzętu, produktów i stanowisk pracy. Wszystkie te czynności brzmią bardzo poważnie i nie powinny być bagatelizowane, jednak były one standardem we wszystkich renomowanych studiach tatuażu na długo przed wybuchem pandemii.

Dla prawdziwego tatuatora Twoje bezpieczeństwo podczas wykonywaniu zabiegu jest kluczowe. Każdy szanujący się tatuator podchodzi z takim samym pietyzmem nie tylko do poprawnego wykonania wzoru na skórze, ale równie poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa swoich „pacjentów”. Zabieg tatuowania to nic innego jak ingerencja w ciągłość naskórka, a więc ranienie ciała w celu uzyskania konkretnego efektu. Z zabiegiem tym wiążą się poważne zagrożenia, z których najpoważniejszymi są zakażenia HPV, WZWC czy HIV.

Świadomi odpowiedzialności jaka na nas wszystkich spoczywa odkażamy nie tylko sprzęt do tatuowania i meble, ale wręcz całe wnętrze naszego salonu.  Nasi tatuatorzy od zawsze używają jednorazowych igieł oraz rur do tatuowania, zakładają rękawiczki jednorazowe, które bardzo często zmieniają oraz foliują całe stanowisko pracy. Każdy klient to osobne komponenty jednorazowe zapewniające mu pełną higienę i bezpieczeństwo zabiegu. I to właśnie dlatego studia tatuażu mają startową cenę minimalną za małą literkę czy obrys serduszka wielkości paznokcia. Tak, sama praca tatuatora będzie tu mniej warta niż cały jednorazowy sprzęt, który wyrzuci po 5 minutach zabiegu. Wszystko to jednak wynika z konieczności zapewnienia Wam bezpieczeństwa. 

Oficjalne wytyczne dla studiów tatuażu autorstwa WHO

Photo 1482328177731 274399da39f0Polski NFZ długo borykał się z jednoznacznymi wytycznymi dla studiów tatuażu traktując je bardziej jak fryzjerów czy kosmetyczki zamiast jak gabinety specjalistyczne. Brak zrozumienia elementarnych zasad rządzących branżą tatuażu sprawił, że w czasie pełnych lockdownów byliśmy odmrażani znacznie później niż inne gałęzie usług, które cechowały się znacznie gorszymi standardami higieny oraz takie, które dziennie obsługiwały nie kilku a kilkudziesięciu klientów, a więc miały większe prawdopodobieństwo wspierania szybkiej transmisji wirusa. Właśnie dlatego nie zamierzamy tu prezentować wytycznych poczynionych przez polski NFZ, a odnieść się do znacznie bardziej kompetentnej World Health Organization, która przygotowała szereg zaleceń dla branży tatuażu, do których sami albo już dawno się stosowaliśmy, albo zdecydowaliśmy się dodatkowo dostosować na czas trwania pandemii.

Wytyczne dla pracowników studiów tatuażu:

 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem również spełniającym ww. normę,
 • zachować bezpieczną odległość (1,5 metra) między klientami/pracownikami (włączając stanowiska pracy); dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej,
 • ograniczyć rozmowy pomiędzy personelem a klientami do minimum wymaganego do zrealizowania usługi,
 • ograniczyć czas spędzany przez klientów w salonie do minimum wymaganego do zrealizowania usługi,
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
  jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza wyłożonego foliowym workiem i umyć ręce,
 • należy unikać dotykania twarzy, w szczególności oczu, ust i nosa (jeśli to się stanie, należy zdezynfekować dłonie).
 • dopilnować, aby klienci dezynfekowali dłonie, zakładali rękawiczki ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos,
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość,
 • nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi,
 • dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi;
 • zaleca się pozyskać, za zgodą klienta, niezbędne dane klienta – co najmniej imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail); dane te są niezbędne w przypadku konieczności powiadomienia o potencjalnym kontakcie z osobą zakażoną oraz oceny ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-2; należy poinformować klienta, że jego dane mogą być przekazane pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innym służbom kryzysowym oraz przekazać informacje na temat podstawy prawnej, celu i czasu przetwarzania danych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
 • ponieważ praca tatuatorów polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, w obliczu istotnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 są oni szczególnie narażeni na infekcje; ważnym aspektem jest profesjonalne podejście do zasad mających na celu wzmocnienie bariery ochronnej skóry i błon śluzowych; wszelkie uszkodzenia skóry zwiększają dodatkowo ryzyko dostania się do organizmu zarówno wirusów, jak i bakterii; zasadna jest zatem szczególna ochrona dłoni, twarzy, oczu, błon śluzowych nosa i jamy ustnej, uszu oraz włosów.

Wytyczne dla klientów studiów tatuażu:

 • nosić osłonę nosa i ust zaleca się stosowanie maseczek z pętlą na ucho, oraz rękawiczki ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu),
 • nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi,
 • przed planowaną usługą zmierzyć temperaturę oraz ocenić swój aktualny stan zdrowia pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-2; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odwołać umówioną wizytę,
 • stosować się do zaleceń obsługi salonu.

Pozostałe wytyczne:

 • rekomendowana praca w trybie zmian; osoby pracujące na różnych zmianach, w miarę możliwości, nie powinny się spotykać,
 • dostosowanie obecnego planu higieny studia do panujących warunków epidemicznych – poszerzając procedury użycia środków do dezynfekcji i zwiększając częstotliwość ich użycia, oraz poszerzając zakres dezynfekowanych powierzchni i przedmiotów (m.in. o wszystkie z którymi klient miał kontakt); jeżeli studio nie ma wdrożonego planu higieny, powinno niezwłocznie wdrożyć rozszerzony plan higieny odpowiedni do panujących warunków epidemicznych, uwzględniający procedury ujęte w niniejszym dokumencie,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (dopuszczone i certyfikowane produkty medyczne o przeciwwirusowym działaniu),
 • ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz elektroniczny,
 • zachowanie bezpiecznej odległości (rekomendowane 1,5 m) między innymi klientami/pracownikami (włączając stanowiska pracy); dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej,
 • zachowanie bezpiecznej odległości w pomieszczeniach dla personelu, zmniejszenie liczby pracowników korzystających z tych pomieszczeń w danym czasie,  umieszczenie w nich płynów do dezynfekcji w celu oczyszczenia każdej powierzchni dotykowej 2-3 razy w ciągu dnia pracy, na koniec każdej zmiany personelu oraz po zakończeniu obsługi każdego klienta,
 • rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w salonie w tym samym momencie; w gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi (w przypadku gdy klient wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun),
 • szczególna troska o pracowników z grup narażonych na ciężki przebieg COVID-19, – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych,
 • preferowanie umawianie wizyt zdalnie: przez Internet/telefon; używane przez pracowników telefon i klawiaturę należy dezynfekować po każdym użyciu, jeśli korzysta z nich więcej osób,
 • monitorowanie przestrzegania procedur przez wszystkich współpracowników,
 • zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
 • przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie w czasie wykonywania swojego tatuażu – korzystaj z usług dobrych studiów 🙂

CHCĘ UMÓWIĆ SIĘ NA BEZPIECZNY TATUAŻ

Wróć do bloga

Polecane